Pythonin divmod-ohjelmalla saat jakolaskun osamäärän ja jäännösosan samaan aikaan.

liiketoiminta

Pythonissa voit käyttää sanaa ”\” kokonaisluvun osamäärän laskemiseen ja sanaa ”%” jäännöksen (remainder, mod) laskemiseen.

q = 10 // 3
mod = 10 % 3
print(q, mod)
# 3 1

Sisäänrakennettu funktio divmod() on hyödyllinen, kun haluat sekä kokonaisluvun osamäärän että jäännöksen.

Divmod(a, b) palauttaa seuraavat tuplat.
(a // b, a % b)

Jokainen voidaan purkaa ja hankkia.

q, mod = divmod(10, 3)
print(q, mod)
# 3 1

Voit tietysti poimia sen myös suoraan tuplasta.

answer = divmod(10, 3)
print(answer)
print(answer[0], answer[1])
# (3, 1)
# 3 1
Copied title and URL