Python

liiketoiminta

Miten mutagenia käytetään mp3- ja muiden ID3-tunnisteiden muokkaamiseen Pythonissa?

Python-tunnisteiden muokkauskirjasto, mutagenPython-kirjastoa mutagen voidaan käyttää multimediatiedostojen, kuten mp3-t...
liiketoiminta

Pythonin bittioperaattorit (looginen tulo, looginen TAI, eksklusiivinen TAI, inversio, siirto).

Python tarjoaa seuraavat bittikohtaiset operaattorit, jotka suorittavat loogisen konjunktion, loogisen disjunktion, eksk...
liiketoiminta

Pythonin loogiset operaattorit and, or ja not (looginen konjunktio, disjunktio, negaatio).

Python tarjoaa loogisia operaattoreita loogisten (Boolen) operaatioiden suorittamiseen.(and,or,not)Sitä käytetään kuvaam...
liiketoiminta

Python, zip()-funktion käyttäminen: Usean listan elementtien saaminen kerralla

Pythonin sisäänrakennettu funktio zip() yhdistää useiden iteroitavien objektien (listojen, tuplien jne.) elementit ja si...
liiketoiminta

Python, Enumerate()-funktion käyttäminen: Luettelon alkioiden ja indeksien saaminen

Pythonin enumerate()-funktiota käyttämällä voit saada indeksin numeron (count, order) sekä iteroitavan objektin, kuten l...
liiketoiminta

Python, split jakaa pilkulla erotetun merkkijonon, poistaa välilyönnit ja muuntaa listaksi.

Kun pilkulla erotettu merkkijono jaetaan luetteloksi Pythonissa, jos välissä ei ole välilyöntejä, pelkkä split() toimii....
liiketoiminta

Tiedostojen luominen ja tallentaminen uuteen hakemistoon Pythonissa

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten luodaan ja tallennetaan uusi tiedosto Pythonissa käyttämällä määränpäänä uutta ...
liiketoiminta

makedirs luoda syviä hierarkkisia hakemistoja rekursiivisesti Pythonissa.

Virhe, kun luodaan uusi hakemisto os.mkdir():lla olemattomaan hakemistoon.os.mkdir()Tätä menetelmää käytetään hakemiston...
liiketoiminta

Kuvien ja muiden tiedostojen lataaminen verkosta Pythonilla (yksittäin tai erissä)

Seuraavassa kerrotaan, miten Pythonissa määritetään Webissä olevan kuvan, ZIP-, PDF- tai muun tiedoston URL-osoite, lada...
07.12.2021
liiketoiminta

Kuinka kirjoittaa ja käyttää doctestia testikoodin kirjoittamiseen Pythonissa oleviin docstringeihin.

Pythonissa on vakiona doctest-moduuli, joka testaa docstringin sisällön, mikä helpottaa tulo- ja lähtöesimerkkien kirjoi...
Copied title and URL