Tietämättömyys

Manipuloida

Sivullisten vaikutusten syyt ja vaikutukset(Princeton University et al., 1968)

Tällä kertaa teema on sivullisten vaikutus.Tämä artikkeli selittää, mitkä tilanteet yleensä aiheuttavat ulkopuolisille.J...
Copied title and URL