Tapaukset, joissa välitön uudelleentarkastelu on tehokkaampaa.

Opetusmenetelmä

Tässä osiossa kerrotaan, miten opiskella, jotta saavutat tavoitteesi tehokkaasti.
Aiemmin olemme esitelleet tarkastelun ajoituksen ja oppimismenetelmän, jossa käytetään hajontailmiötä.

Tähän mennessä olemme selittäneet, miten tehokasta hajautettu oppiminen on verrattuna keskitettyyn oppimiseen.
Tässä artikkelissa näytän kuitenkin tapauksen, jossa voit oppia tehokkaammin intensiivisen opiskelun avulla.

Jos haluat oppia sisältöä, jota et ymmärrä hyvin, opiskele sitä ensin intensiivisesti!

Toisin kuin tähän mennessä suositellussa ”hajautetussa oppimisessa”, oppimismenetelmää, jossa kerrataan heti oppimisen jälkeen, kutsutaan ”intensiiviseksi oppimiseksi”.
Itse asiassa on aikoja, jolloin keskittynyt oppiminen voi olla todella hyödyllistä.
Silloin sinusta tuntuu, ettet vieläkään täysin ymmärrä tai muista hyvin sitä, mitä olet opiskellut.
Tällaisissa tapauksissa sinun pitäisi tarkistaa heti oppimisen jälkeen.

Vaikka opiskelisit intensiivisesti ja ymmärtäisit materiaalin kunnolla, unohdat kaiken, jos et tee mitään ennen koetta.
Siksi hajautetun oppimisen kautta tapahtuva uudelleentarkastelu on luonnollisesti tarpeen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että on parempi opiskella intensiivisesti sellaista sisältöä, jota et mielestäsi ymmärrä hyvin, ja sitten opiskella hajautetusti sellaista sisältöä, jota ymmärrät jo hyvin tai jonka intensiivisen opiskelun olet jo suorittanut.

Mutta mihin sisältöön olisi keskityttävä ja mitä sisältöä olisi levitettävä?
Kuka sen päättää?
Voinko tehdä päätöksen oman intuitioni perusteella?

Tässä on kokeilu, jossa käsitellään näitä kysymyksiä.
Son, L.K. (2010) Metacognitive control and the spacing effect.
Kokeiluun osallistuneet (yliopisto-opiskelijat) oppivat muistamaan vaikeiden sanojen oikeinkirjoituksen.
Sitten valitsin jokaisen sanan kohdalla, haluanko keskittyä siihen (tarkastella sitä välittömästi) vai hajauttaa sitä (tarkastella sitä jonkin ajan kuluttua).
Tässä kokeessa pystyin kuitenkin tarkastelemaan yhtä sanaryhmää valitsemallani tavalla, mutta jouduin tarkastelemaan toista sanaryhmää eri tavalla kuin olin valinnut.

Voinko itse päättää, mitä sisältöä levitän?

Kokeelliset menetelmät

Kokeen osallistujien (31 yliopisto-opiskelijaa) tehtävänä oli oppia muistamaan vaikea sana (60 sanaa).
Kunkin sanan oppimisen jälkeen opiskelijat valitsivat kunkin sanan osalta, kerrataanko se intensiivisen oppimisen vai hajautetun oppimisen avulla.
Keskitetyssä opiskelussa sana käydään läpi heti, jaetussa opiskelussa sana käännetään tarkistuslistan loppuun.
Tässä kokeessa 2\3 sanaa tarkasteltiin osallistujien toivomalla tavalla, mutta loput 1\3 sanaa jätettiin huomiotta ja osallistujat pakotettiin käyttämään päinvastaista menetelmää kuin mitä he olivat valinneet.
Samankaltainen koe tehtiin peruskoululaisille (42 oppilasta).

kokeelliset tulokset

Intensiivisen oppimisen tapauksessa tulokset eivät eronneet itse valittujen ja pakotettujen valintojen välillä.
Hajautetun oppimisen tapauksessa koetulokset paranivat kuitenkin vain silloin, kun oppilaat tekivät omat valintansa.
Toisin sanoen, jos ajattelet: ”En ymmärrä sitä vielä, joten minun pitäisi opiskella sitä intensiivisesti”, et näe hajautetun oppimisen vaikutusta, ja hajautetun oppimisen vaikutus näkyy vasta, kun ajattelet: ”Minun pitäisi opiskella tätä sisältöä intensiivisesti sen sijaan, että opiskelen sitä intensiivisesti”.

Sinä tiedät parhaiten, mitä et ymmärrä.

Kokeilun tulokset osoittivat, että kun opiskelijat valitsivat omat tarkastelumenetelmänsä, hajautetun oppimisen vaikutukset näkyivät hyvin ja koetulokset olivat paremmat.
Kun kuitenkin käytin tarkistusmenetelmää, joka oli päinvastainen kuin tarkoitukseni, hajautetun oppimisen vaikutus hävisi kokonaan.
Tulokset osoittivat, että on parempi valita, mitä tarkastellaan ja miten tarkastellaan.
Samat tulokset saatiin, kun kokeiluun pyydettiin osallistumaan 3-5-luokkalaisia lapsia.
”Termiä ”metakognitio” käytetään kuvaamaan käsitystämme itsestämme, kuten ”mitä tiedän ja missä määrin tiedän sen”.
Peruskoulun ylemmillä luokilla metakognitio on jo vakiintunut.
Luota omaan metakognitioosi ja laadi tarkistussuunnitelma.

Lopuksi haluan selittää, miksi hajautettu oppiminen on niin tehokasta.
Oletetaan, että olet painanut mieleesi jonkin asian A.
Saatat ajatella, että A:n sisältö tallentuu aivoihisi heti, kun opit sen, mutta yllättäen näin ei ole.
Olipa kyse sitten opiskelusta, urheilutaidoista tai jokapäiväisestä elämästä, aivojen muistaminen vie aikaa.
Siksi A:n kertaaminen heti A:n ulkoa opettelun jälkeen ei tarkoita, että se on opittu hyvin.
Sen sijaan on tehokkaampaa kerrata A:ta silloin, kun aivosi työskentelevät ”salaa” muistaakseen A:n hyvin, eli muutama päivä sen jälkeen, kun olet oppinut A:n.
Tämä johtuu siitä, että tarkastelu auttaa aivoja työskentelemään salaa, mikä johtaa vankempaan muistiin.

Mitä sinun on tiedettävä opiskellaksesi tehokkaasti

  • Perusperiaatteena on hajautettu oppiminen. Joskus on kuitenkin tarpeen käyttää sekä hajautettua oppimista että intensiivistä oppimista.
  • Jos et ymmärrä sitä hyvin, intensiivinen opiskelu ja välitön kertaaminen on tehokasta.
  • Tarkin tapa määrittää, miten sitä käytetään, on tehdä se itse.
Copied title and URL